Försäkring

Det är bra om husdjuret har en försäkring som komplement till vår ansvarsförsäkring.

Nyckelkvittens

När vi tar hand om ditt husdjur är det vanligast att ni överlämnar er hemnyckel. Nyckeln förvaras sedan i ett säkerhetsskåp.

Se vårt avtal för nyckelkvittens

Kontrakt

Vid vårt första besök skriver vi ett kontrakt med önskemål, behov och tidsperiod.

Se vårt kontrakt

Veterinär

Om katten skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka / orsaka en olycka eller skada kontaktas alltid ägaren i första hand. Om ägaren inte kan nås eller om det är akut åker vi till en veterinär. Veterinärskostnaden betalas alltid av ägaren.

Kattpassning

Det är ägarens ansvar att se till att det finns mat, kattsand, påsar för kattsanden och övriga tillbehör som leksaker och selar vid behov.

RUT-avdrag

Kattpassningen är till två tredjedelar RUT-berättigad, gräsklippning och hushållsnära tjänster till 100%. Det är upp till kunden själv att meddela om han eller hon är berättigad till RUT-avdrag, om så inte är fallet tillkommer en tilläggsavgift. Om du är berättigad till RUT-avdrag behöver du inte aktivt göra något, vi ombesörjer hela processen.